Senzitívna vodivostná štúdia – Nervus Radialis

Záznamové elektródy: Na záznam používame povrchové elektródy. Aktívnu elektródu (čierna, – polarita) umiestnime na miesto, kde  nervus radialis križuje extensor policis longus – viď obrázok nižšie. Referenčnú elektródu (červená, + polarita) umiestnime na metakarpal-phalanx kĺb palca Umiestnenie zemniacej elektródy: Zemniacu elektródu umiestnime na distálnu časť zápästia. … čítať viacSenzitívna vodivostná štúdia – Nervus Radialis

Senzitívna vodivostná štúdia – Nervus Peronaeus

Záznamové elektródy: Na záznam používame povrchové elektródy. Elektródy umiestnime nasledovne: Aktívnu elektródu (čierna, – polarita) umiestnime navonkajšiu tretinu spojnice oboch členkov Referenčnú elektródu (červená, + polarita) umiestnime 3 cm distálne od aktívnej Umiestnenie zemniacej elektródy: Zemniacu elektródu umiestnime v oblasti členka. Zemniaca elektróda by sa … čítať viacSenzitívna vodivostná štúdia – Nervus Peronaeus

Senzitívna vodivostná štúdia – Nervus Suralis

Záznamové elektródy: Na záznam používame povrchové elektródy. Elektródy umiestnime nasledovne: Aktívnu elektródu (čierna, – polarita) umiestnime po laterálny členok. Referenčnú elektródu (červená, + polarita) umiestnime 3 cm distálne od aktívnej Umiestnenie zemniacej elektródy: Zemniacu elektródu umiestnime v oblasti členka. Zemniaca elektróda by sa mala nachádzať … čítať viacSenzitívna vodivostná štúdia – Nervus Suralis

Senzitívna vodivostná štúdia – Nervus Ulnaris – Antidrómne

Záznamové elektródy: Na záznam používame povrchové elektródy. Elektródy umiestnime na musculus abductor digiti minimi (m.ADM) nasledovne: Aktívnu elektródu (čierna, – polarita) umiestnime na proximálny kĺb Referenčnú elektródu (červená, + polarita) umiestnime na metakarpal-phalanx kĺb malíčka Umiestnenie zemniacej elektródy: Zemniacu elektródu umiestnime na distálnu časť zápästia. Zemniaca elektróda … čítať viacSenzitívna vodivostná štúdia – Nervus Ulnaris – Antidrómne

Senzitívna vodivostná štúdia – Nervus Medianus – Antidrómne

Záznamové elektródy: Na záznam používame prstencové elektródy. Elektródy umiestnime na ukazovák nasledovne: Aktívnu elektródu (čierna, – polarita) umiestnime na proximálny kĺb Referenčnú elektródu (červená, + polarita) umiestnime na metakarpal-phalanx kĺb palca Umiestnenie zemniacej elektródy: Zemniacu elektródu umiestnime na distálnu časť zápästia. Zemniaca elektróda by sa mala … čítať viacSenzitívna vodivostná štúdia – Nervus Medianus – Antidrómne