Čo je to elektromyograf?

Elektromyograf (zkrátene EMG) je diagnostický prístroj určený na diagnostiku porúch nervového systému. Jednotlivé vyšetrenia na EMG môžme rozdeliť na tri základné kategórie: Vodivostné štúdie Elektromyografia Evokované potenciály Popis jednotlivých vyšetrení je obsahom samostatných článkov. EMG prístroj sa v súčasnosti skladá z nasledovných prvkov: Počítač Slúži … čítať viacČo je to elektromyograf?

Stručná história elektromyografie a vodivostných štúdií

Vodivostné štúdie a elektromyografia sú v súčasnosti už osvedčené elektrofyziologické techniky, ktoré sú kľúčové v diagnostike neuromuskulárnych porúch. Ich ranný rozvoj bol úzko spojený s objavom elektriny. Tento vzťah bol odvodený z historických pozorovaní efektu elektrického prúdu na telá zvierat a objav, že nervy a … čítať viacStručná história elektromyografie a vodivostných štúdií

Spotrebný materiál

EMG prístroje tak ako väčšina diagnostických prístrojov v medicíne vyžaduje používanie rôzneho spotrebného materiálu. To, aký spotrebný materiál budeme pri meraní potrebovať, závisí samozrejme o konkrétnej metódy merania. Zároveň platí, že pri rovnakej metóde je možné použiť rôzne typy elektród a dostať sa pri tom … čítať viacSpotrebný materiál

Ihlové elektródy

Ihlové elektródy sú invazívny typ elektród. Počas vyšetrenia sa zavedú do vyšetrovaného svalu. Monopolárne ihlové elektródy Monopolárne ihly sa dajú považovať za invazívnu alternatívu povrchových elektród. V humánnej diagnostike sa bežne nepoužívajú, keďže benefity použitia týchto elektród neprevyšujú nevýhody spojené s ich používaním (najmä bolestivosť). … čítať viacIhlové elektródy