Senzitívna vodivostná štúdia – Nervus Radialis

Záznamové elektródy:

Na záznam používame povrchové elektródy.

Aktívnu elektródu (čierna, – polarita) umiestnime na miesto, kde  nervus radialis križuje extensor policis longus – viď obrázok nižšie.

Referenčnú elektródu (červená, + polarita) umiestnime na metakarpal-phalanx kĺb palca

Umiestnenie zemniacej elektródy:

Zemniacu elektródu umiestnime na distálnu časť zápästia. Zemniaca elektróda by sa mala nachádzať medzi miestom stimulácie a záznamu.

Prechod nervus radialis ponad extensor policis longus. Správne miesto záznamu je možné nahmatať pri mierne zdvihnutom palci ako pohyblivu hrčku.

Stimulácia: 

Keďže meriame senzitívnu odpoveď, tak je dôležité aby bol palec úplne relaxovaný, aby sme sa vyhli motorickému, alebo EMG artefaktu.

  1. Predlaktie– Katóda (-, čierna polarita stimulačnej elektródy) 10cm proximálne od záznamovej elektródy. Anóda (+) proximálne od katódy.

Referenčné hodnoty:

Andary M, Robinson L: Electrodiagnostic Evaluation of Carpal Tunnel Syndrome. (DVD), AANEM, 2010

Amplitúda: min. 5 μV

P-P Amplitúda: min. 7 μV

Latencia (peak) pri 10cm: min. 2,9 ms