H-reflex

H reflex sa nazýva podľa jeho objaviteľa – nemeckého neurológa Johanna Hoffmana (1957-1919) H-reflexy sú reflexy, ktoré vznikajú v aferentným vedením vo veľkých afferentných vláknach a eferentných vedením v alfa motorických neurónoch. Technika merania H reflex meriame použitím povrchovej stimulácie a povrchovými elektródami. Stimulačná katóda … čítať viacH-reflex