Pre pacientov

Vážení pacienti,

stránka elektromyografia.sk je primárne určená pre profesionálnych pracovníkov v diagnostike, alebo medicínskom výskume.

Najčastejšie otázky pacientov pred EMG vyšetrením.Najčastejšie kladené otázky:

  1. Čo si mám na vyšetrenie priniesť?
   Odpoveď:
   Výmenný lístok od odosielajúceho lekára
   Zdravotnú dokumentáciu
   Zoznam užívaných liekov


  2. Musím prísť na vyšetrenie na lačno?
   Odpoveď:
   Nie. Na EMG vyšetrenie netreba chodiť na lačno. Pred vyšetrením môžete normálne jesť a piť.


  3. Čo treba robiť pred vyšetrením?
   Odpoveď:
   Na vyšetrenie nie je potrebná špeciálna príprava. Je však vhodné dôkladne si umyť končatiny, kde sa bude vykonávať meranie – keď idete k lekárovi s problémami dolných končatín, tak Vám bude meranie s veľkou pravdepodobnosťou  robiť na nohách. Dôkladné umytie je dôležité najmä kvôli elektrickému odporu pokožky, kedy prirodzená mastnota kože zhoršuje kvalitu signálu, ktorý počas vyšetrenia lekár meria.


  4. Môžem použiť kozmetické prípravky (napr. krém) pred vyšetrením?
   Odpoveď:
   Používanie krémov, telového mlieka a podobne pred neurologickým vyšetrením nie je vhodné ani žiadúce. Pred meraním by bolo potrebné kožu odmasťovať.


  5. Ako dlho trvá vyšetrenie?
   Odpoveď:
   Meranie na EMG prístroji môže trvať od niekoľkých minút až po desiatky minút v závislosti od zvolenej diagnostickej metódy. Treba si ale uvedomiť, že EMG meranie tvorí iba časť vyšetrenia pacienta.
   Lekár počas vyšetrenia musí:
   spraviť anamnézu pacienta (vypočuť si od pacienta popis jeho zdravotných ťažkostí), naštudovať si zdravotnú dokumentáciu, určiť typ potrebného merania, uskutočniť meranie, resp. merania, vyhodnotiť výsledky meraní, určiť diagnózu, určiť potrebnú terapiu, poučiť pacienta a napísať správu do dokumentácie.
   Buďte prosím preto trpezliví. Lekár sa musí každému pacientovi venovať v závislosti od jeho ťažkostí a preto jeden pacient môže „byť vybavený“ za pár minút a ďalší pacient strávi v ambulancií aj hodinu.


  6. Je EMG vyšetrenie bolestivé?
   Odpoveď:
   V prvom rade treba povedať, že vyšetrenia sa v žiadnom prípade netreba báť.
   Keďže na EMG prístroji sa uskutočňuje niekoľko rôznych metód merania, odpoveď rozdelíme nasledovne:

   1. Vodivostné štúdie:
    Pri vodivostných štúdiách sa slabým elektrických signálom stimulujú periférne nervy pacienta a následne sa meria ich reakcia na stimul. Tento elektrický signál je veľmi slabý (niekoľko miliampérov; najviac však 100 mA) a krátky (niekoľko desatín milisekundy; bežne 0.1-0.2 mS, najviac však 1 mS). Rôzni ľudia pociťujú túto stimuláciu rôzne (aj v závislosti od intenzity stimulu) – tento pocit sa dá slovne popísať ako brnenie, ktoré sa šíri od miesta stimulácie. Niektorí ľudia ho znášajú dobre, pre iných je nepríjemný.
   2. Ihlová myografia:
    Ihlová (natívna) myografia je invazívna metóda EMG vyšetrenia. Pri tejto metóde sa do diagnostikovaného svalu zavedie veľmi tenká bipolárna ihlová elektróda a merajú sa rôzne parametre elektrickej aktivity v svale. Z popisu to znie strašidelne, avšak bolestivosť je porovnateľná s bežnou intramuskulárnou injekciou (keď sa liečivo vpichuje do svalu). Navyše sa počas vyšetrenia neaplikuje liečivo, takže nepríjemný je iba samotný vpich. Čím menej sa budete vyšetrenia báť, o to viac budete vedieť zrelaxovať sval a o to bude vyšetrenie menej nepríjemné.
   3. Evokované potenciály somatosenzorické:
    Počas merania somatosenzorických evokovaných potenciálov dochádza k opakovanej stimulácií slabým elektrickým prúdom – podobne ako pri vodivostných štúdiách. Pri tejto diagnostickej metóde je však potrebné uskutočniť niekoľko sto stimulácií za sebou a preto je meranie menej pohodlné. Schválne som použil slovo „pohodlné“, keďže sa obvykle používa nízka intenzita stimulu, ktorá je menej nepríjemná, avšak meranie trvá dlhšie.
   4. Evokované potenciály sluchové:
    Počas vyšetrenia sluchových (akustických) evokovaných potenciálov dostane pacient sluchátka do ktorých je najčastejšie púšťané hlasné klikanie a šum (do jedného ucha klik a do druhého šum, čo sa následne zopakuje pre opačné uši). Toto meranie je úplne bezbolestné.
   5. Evokované potenciály zrakové:
    Počas merania zrakových (vizuálnych) evokovaných potenciálov sa pacient pozerá na preblikávajúcu čierno-bielu  šachovnicu na obrazovke – raz jedným okom, potom druhým okom. Toto meranie je tak isto úplne bezbolestné.


  7. Môže byť vyšetrený EMG aj pacient s kardiostimulátorom?
   Odpoveď (MUDr. Jozef Šóth):
   „Tu treba byť veľmi opatrný a určite treba lekára upozorniť. Sú stimulačné vyšetrenia, kde to nevadí (napríklad na dolných končatinách), ale aj také, kde sa u pacienta s kardiostimulátorom nesmú robiť (ako napr. stimulačné vyšetrenia na hrudníku). Vždy posúdi vyšetrujúci lekár elektromyografista, v každom prípade ho treba upozorniť.“