Senzitívna vodivostná štúdia – Nervus Medianus – Antidrómne

Záznamové elektródy:

Na záznam používame prstencové elektródy. Elektródy umiestnime na ukazovák nasledovne:

Aktívnu elektródu (čierna, – polarita) umiestnime na proximálny kĺb

Referenčnú elektródu (červená, + polarita) umiestnime na metakarpal-phalanx kĺb palca

Umiestnenie zemniacej elektródy:

Zemniacu elektródu umiestnime na distálnu časť zápästia. Zemniaca elektróda by sa mala nachádzať medzi miestom stimulácie a záznamu.

Stimulácia: miesta stimulácie sú identické s MNC nervus medianus

  1. Zápästie – Katóda (-, červená polarita stimulačnej elektródy) v strednej línií zápästia medzi šľachami flexorov. Anóda (+) proximálne od katódy.
  2. Lakeť – stimulačná katóda mediálne od lacerus fibrosus, anóda proximálne
  3. Rameno – stimulačná katóda v oblasti septum intermusculare mediale, anóda proximálne
Stimulácia v zápästí.
Stimulácia v lakti.

 

Výsledná krivka senzitívnej štúdie nervus medianus fyziologického pacienta

Referenčné hodnoty:

MUDr. František Cibulčík, MUDr. Jozef Šóth: Základná príručka elektromyografických techník. Osveta, 1998

Amplitúda: min. 10 μV

Rýchlosť vedenia distálnom úseku (d1): min. 38 m/s

 

Kincaid J: Basic Nerve Conduction Studies. (DVD) AANEM, 2008

Distálna motorická latencia (d1=14 cm): max. 3,4 ms

Amplitúda: min. 15 μV