Senzitívna vodivostná štúdia – Nervus Peronaeus

Záznamové elektródy:

Na záznam používame povrchové elektródy. Elektródy umiestnime nasledovne:

Aktívnu elektródu (čierna, – polarita) umiestnime navonkajšiu tretinu spojnice oboch členkov

Referenčnú elektródu (červená, + polarita) umiestnime 3 cm distálne od aktívnej

Umiestnenie zemniacej elektródy:

Zemniacu elektródu umiestnime v oblasti členka. Zemniaca elektróda by sa mala nachádzať medzi miestom stimulácie a záznamu.

Stimulácia:

Stimulačná elektróda 10 cm nad laterálnym člnenkom medzi šlachami m.peroneus longus a m. extensor digitorum longus.

Po stimulácií odmeriame vzdialenosť medzi miestami stimulácie a záznamu a výpočítame rýchlosti vedenia (väčšina súčasných EMG prístrojov dokáže rýchlosť vypočítať po zadaní vzdialenosti automaticky).

Referenčné hodnoty:

MUDr. František Cibulčík, MUDr. Jozef Šóth: Základná príručka elektromyografických techník. Osveta, 1998

Amplitúda: min. 4 μV

Rýchlosť vedenia: min. 40 m/s