Senzitívna vodivostná štúdia – Nervus Radialis

Záznamové elektródy: Na záznam používame povrchové elektródy. Aktívnu elektródu (čierna, – polarita) umiestnime na miesto, kde  nervus radialis križuje extensor policis longus – viď obrázok nižšie. Referenčnú elektródu (červená, + polarita) umiestnime na metakarpal-phalanx kĺb palca Umiestnenie zemniacej elektródy: Zemniacu elektródu umiestnime na distálnu časť zápästia. … čítať viacSenzitívna vodivostná štúdia – Nervus Radialis

Čo je to elektromyograf?

Elektromyograf (zkrátene EMG) je diagnostický prístroj určený na diagnostiku porúch nervového systému. Jednotlivé vyšetrenia na EMG môžme rozdeliť na tri základné kategórie: Vodivostné štúdie Elektromyografia Evokované potenciály Popis jednotlivých vyšetrení je obsahom samostatných článkov. EMG prístroj sa v súčasnosti skladá z nasledovných prvkov: Počítač Slúži … čítať viacČo je to elektromyograf?

Stručná história elektromyografie a vodivostných štúdií

Vodivostné štúdie a elektromyografia sú v súčasnosti už osvedčené elektrofyziologické techniky, ktoré sú kľúčové v diagnostike neuromuskulárnych porúch. Ich ranný rozvoj bol úzko spojený s objavom elektriny. Tento vzťah bol odvodený z historických pozorovaní efektu elektrického prúdu na telá zvierat a objav, že nervy a … čítať viacStručná história elektromyografie a vodivostných štúdií

Spotrebný materiál

EMG prístroje tak ako väčšina diagnostických prístrojov v medicíne vyžaduje používanie rôzneho spotrebného materiálu. To, aký spotrebný materiál budeme pri meraní potrebovať, závisí samozrejme o konkrétnej metódy merania. Zároveň platí, že pri rovnakej metóde je možné použiť rôzne typy elektród a dostať sa pri tom … čítať viacSpotrebný materiál

Ihlové elektródy

Ihlové elektródy sú invazívny typ elektród. Počas vyšetrenia sa zavedú do vyšetrovaného svalu. Monopolárne ihlové elektródy Monopolárne ihly sa dajú považovať za invazívnu alternatívu povrchových elektród. V humánnej diagnostike sa bežne nepoužívajú, keďže benefity použitia týchto elektród neprevyšujú nevýhody spojené s ich používaním (najmä bolestivosť). … čítať viacIhlové elektródy

Senzitívna vodivostná štúdia – Nervus Peronaeus

Záznamové elektródy: Na záznam používame povrchové elektródy. Elektródy umiestnime nasledovne: Aktívnu elektródu (čierna, – polarita) umiestnime navonkajšiu tretinu spojnice oboch členkov Referenčnú elektródu (červená, + polarita) umiestnime 3 cm distálne od aktívnej Umiestnenie zemniacej elektródy: Zemniacu elektródu umiestnime v oblasti členka. Zemniaca elektróda by sa … čítať viacSenzitívna vodivostná štúdia – Nervus Peronaeus

Motorická vodivostná štúdia – Nervus Peronaeus

Záznamové elektródy: Na záznam používame povrchové elektródy. Elektródy umiestnime nasledovne: Aktívnu elektródu (čierna, – polarita) umiestnime nad svalové bruško musculus extensor digitorum brevis Referenčnú elektródu (červená, + polarita) umiestnime na vonkajšiu plochu V. metarzu Umiestnenie zemniacej elektródy: Zemniacu elektródu umiestnime v oblasti členka. Zemniaca elektróda by sa … čítať viacMotorická vodivostná štúdia – Nervus Peronaeus

Senzitívna vodivostná štúdia – Nervus Suralis

Záznamové elektródy: Na záznam používame povrchové elektródy. Elektródy umiestnime nasledovne: Aktívnu elektródu (čierna, – polarita) umiestnime po laterálny členok. Referenčnú elektródu (červená, + polarita) umiestnime 3 cm distálne od aktívnej Umiestnenie zemniacej elektródy: Zemniacu elektródu umiestnime v oblasti členka. Zemniaca elektróda by sa mala nachádzať … čítať viacSenzitívna vodivostná štúdia – Nervus Suralis

Motorická vodivostná štúdia – Nervus Ulnaris

Záznamové elektródy: Na záznam používame povrchové elektródy. Elektródy umiestnime na musculus abductor digiti minimi (m.ADM) nasledovne: Aktívnu elektródu (čierna, – polarita) umiestnime na bruško m. ADM. Referenčnú elektródu (červená, + polarita) umiestnime na metakarpal-phalanx kĺb malíčka. Umiestnenie zemniacej elektródy: Zemniacu elektródu umiestnime na distálnu časť zápästia. … čítať viacMotorická vodivostná štúdia – Nervus Ulnaris

Senzitívna vodivostná štúdia – Nervus Ulnaris – Antidrómne

Záznamové elektródy: Na záznam používame povrchové elektródy. Elektródy umiestnime na musculus abductor digiti minimi (m.ADM) nasledovne: Aktívnu elektródu (čierna, – polarita) umiestnime na proximálny kĺb Referenčnú elektródu (červená, + polarita) umiestnime na metakarpal-phalanx kĺb malíčka Umiestnenie zemniacej elektródy: Zemniacu elektródu umiestnime na distálnu časť zápästia. Zemniaca elektróda … čítať viacSenzitívna vodivostná štúdia – Nervus Ulnaris – Antidrómne