Senzitívna vodivostná štúdia – Nervus Suralis

Záznamové elektródy:

Na záznam používame povrchové elektródy. Elektródy umiestnime nasledovne:

Aktívnu elektródu (čierna, – polarita) umiestnime po laterálny členok.

Referenčnú elektródu (červená, + polarita) umiestnime 3 cm distálne od aktívnej

Umiestnenie zemniacej elektródy:

Zemniacu elektródu umiestnime v oblasti členka. Zemniaca elektróda by sa mala nachádzať medzi miestom stimulácie a záznamu.

Stimulácia:

Stimulačná elektróda 15 cm proximálne od laterálneho členka v strednej čiare.

Po stimulácií odmeriame vzdialenosť medzi miestami stimulácie a záznamu a výpočítame rýchlosti vedenia (väčšina súčasných EMG prístrojov dokáže rýchlosť vypočítať po zadaní vzdialenosti automaticky).

Referenčné hodnoty:

MUDr. František Cibulčík, MUDr. Jozef Šóth: Základná príručka elektromyografických techník. Osveta, 1998

Amplitúda: min. 5 μV

Rýchlosť vedenia: min. 35 m/s