Motorická vodivostná štúdia – Nervus Tibialis

Záznamové elektródy:

Na záznam používame povrchové elektródy. Elektródy umiestnime nasledovne:

Aktívnu elektródu (čierna, – polarita) umiestnime nad svalové bruško musculus abductor hallucis

Referenčnú elektródu (červená, + polarita) umiestnime na vonkajšiu plochu V. metarzu

Umiestnenie zemniacej elektródy:

Zemniacu elektródu umiestnime v oblasti členka. Zemniaca elektróda by sa mala nachádzať medzi miestom stimulácie a záznamu.

Stimulácia:

Intenzitu stimulu zvyšujeme až po supramaximálnu hodnotu (výška krivky sa už zvyšovaním intenzity stimulu nezvyšuje).

  1. Distálne – Katóda (-, čierna polarita stimulačnej elektródy) 10cm* (viď referenčné hodnoty) proximálne od aktívnej (-, čiernej) záznamovej elektródy medzi Achillovou šľachou a mediálnym členkom. Anóda (+) 3cm proximálne od katódy.
  2. Koleno – stimulačná katóda v podkolennej jamke mediálne od stredného bodu podkolenného záhybu, anóda 3cm proximálne

Distálna stimulácia nervus tibialis

Proximálna stimulácia nervus tibialis

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je MNC-tibial-1024x576.png
Výsledná krivka motorickej štúdie nervus tibialis.

 

Po stimulácií odmeriame vzdialenosť medzi miestami stimulácie distálne a pod kolenom (vzdialenosť d2 na obrázku) a výpočítame rýchlosti vedenia (väčšina súčasných EMG prístrojov dokáže rýchlosť vypočítať po zadaní vzdialenosti automaticky).

Rýchlosť vedenia medzi miestom stimulácie a záznamu (d1) pri motorickom vedení nemeriame.

Referenčné hodnoty:

MUDr. František Cibulčík, MUDr. Jozef Šóth: Základná príručka elektromyografických techník. Osveta, 1998

Rýchlosť vedenia v predkolení (d2): min. 40 m/s