Senzitívna vodivostná štúdia – Nervus Radialis

Záznamové elektródy: Na záznam používame povrchové elektródy. Aktívnu elektródu (čierna, – polarita) umiestnime na miesto, kde  nervus radialis križuje extensor policis longus – viď obrázok nižšie. Referenčnú elektródu (červená, + polarita) umiestnime na metakarpal-phalanx kĺb palca Umiestnenie zemniacej elektródy: Zemniacu elektródu umiestnime na distálnu časť zápästia. … čítať viacSenzitívna vodivostná štúdia – Nervus Radialis