Motorická vodivostná štúdia – Nervus Peronaeus

Záznamové elektródy:

Na záznam používame povrchové elektródy. Elektródy umiestnime nasledovne:

Aktívnu elektródu (čierna, – polarita) umiestnime nad svalové bruško musculus extensor digitorum brevis

Referenčnú elektródu (červená, + polarita) umiestnime na vonkajšiu plochu V. metarzu

Umiestnenie zemniacej elektródy:

Zemniacu elektródu umiestnime v oblasti členka. Zemniaca elektróda by sa mala nachádzať medzi miestom stimulácie a záznamu.

Stimulácia:

Intenzitu stimulu zvyšujeme až po supramaximálnu hodnotu (výška krivky sa už zvyšovaním intenzity stimulu nezvyšuje).

  1. Distálne – Katóda (-, čierna polarita stimulačnej elektródy) 8cm* (viď referenčné hodnoty) proximálne od aktívnej (-, čiernej) záznamovej elektródy v oblasti dorza nohy v strede spojnice vonkajšieho a vnútorného členka. Anóda (+) proximálne od katódy.
  2. Pod hlavičkou fibuly – stimulačná katóda pod hlavičkou fibuly, anóda proximálne
  3. Nad hlavičkou fibuly – stimulačná katóda 10 cm proximálne od stimulačného miesta 2., v laterálnej časti politeálnej jamky pod šľachou bicepsu, v úrovni stredu pately, anóda proximálne
Distálna stimulácia
Stimulácia pod hlavičkou fibuly
Stimulácia nad hlavičkou fibuly
Výsledná krivka motorickej štúdie nervus peronaeus.

Po stimulácií odmeriame vzdialenosť medzi miestami stimulácie distálne, pod fibulou a nad fibulou (vzdialenosť d2 a d3 na obrázku) a výpočítame rýchlosti vedenia (väčšina súčasných EMG prístrojov dokáže rýchlosť vypočítať po zadaní vzdialenosti automaticky).

Rýchlosť vedenia medzi miestom stimulácie a záznamu (d1) pri motorickom vedení nemeriame.

Referenčné hodnoty:

MUDr. František Cibulčík, MUDr. Jozef Šóth: Základná príručka elektromyografických techník. Osveta, 1998

Distálna motorická latencia (8 cm*): max. 5 ms

Amplitúda: min. 2 mV

Rýchlosť vedenia v predkolení (d2): min. 40 m/s

Kincaid J: Basic Nerve Conduction Studies. (DVD) AANEM, 2008

Distálna motorická latencia (8 cm*): max. 6,2 ms

Amplitúda: min. 2 mV

Rýchlosť vedenia v predkolení (d2): min. 39 m/s