Čo je to elektromyograf?

Elektromyograf (zkrátene EMG) je diagnostický prístroj určený na diagnostiku porúch nervového systému.

Jednotlivé vyšetrenia na EMG môžme rozdeliť na tri základné kategórie:

  • Vodivostné štúdie
  • Elektromyografia
  • Evokované potenciály

Popis jednotlivých vyšetrení je obsahom samostatných článkov.

EMG prístroj sa v súčasnosti skladá z nasledovných prvkov:

Počítač

Slúži na vizuálne a akustické zobrazenie zaznamenaného signálu a jeho ďalšie spracovanie

Základná jednotka

Slúži na generovanie signálu a jeho odoslanie do počítača

Základná jednotka EMG prístroja Natus UltraPRO S100 so zabudovaným ovládacím panelom.
Základná jednotka EMG prístroja Natus Nicolet EDX s externým ovládacím panelom.

Zosilňovač

Zosilňuje signál a transformuje ho z analógovej formy do digitálnej

Troj-kanálový zosilňovač EMG prístroja Natus ULTRAPro S100
Zosilňovače EMG prístroja Natus Nicolet EDX. Vľavo dvoj-kanálový, vpravo konfigurovateľný až do 8 kanálov

 

Stimulačná elektróda

Ako už názov naznačuje slúži na aplikovanie elektrického stimulu. Niekedy sa nazýva aj stimulátor, avšak toto označenie nie je správne, keďže elektrický stimul sa v tomto komponente nevytvára, iba sa cez neho prenáša.

Stimulačná elektróda k EMG prístroju UltraPRO S100
Dva typy stimulačných elektród k EMG prístroju Natus Nicolet EDX. Jedna (hore) bez ovládacích prvkov a druhá (dole) s dodatočnými ovládacími prvkami. Zobrazené sú aj rôzne nástavce: rovný, zahnutý, detské, či pre zapojenie dodatočných elektród pomocou tzv. „touch proof“ konektora.

Izolačný transformátor

Izoluje prístroj a pacienta od elektrickej siete

Tlačiareň

Tlač výsledkov merania

Vozík

Na praktické umiestnenie komponentov

Spotrebný materiál

Súhrnný názov pre všetky možné elektródy a vodivé gély/pasty, ktorými pripájame pacienta k prístroju