Spotrebný materiál

EMG prístroje tak ako väčšina diagnostických prístrojov v medicíne vyžaduje používanie rôzneho spotrebného materiálu. To, aký spotrebný materiál budeme pri meraní potrebovať, závisí samozrejme o konkrétnej metódy merania. Zároveň platí, že pri rovnakej metóde je možné použiť rôzne typy elektród a dostať sa pri tom k porovnateľným výsledkom.

V ďalších článkoch sa budeme venovať jednotlivým kategóriám spotrebného materiálu.

Elektródy

Povrchové elektródy

Ihlové elektródy

Vodivé pasty a gély

Abrazívne pasty

Doplnkový materiál