H-reflex

H reflex sa nazýva podľa jeho objaviteľa – nemeckého neurológa Johanna Hoffmana (1957-1919)

H-reflexy sú reflexy, ktoré vznikajú v aferentným vedením vo veľkých afferentných vláknach a eferentných vedením v alfa motorických neurónoch.

Technika merania

H reflex meriame použitím povrchovej stimulácie a povrchovými elektródami. Stimulačná katóda (čierna) by mala byť orientovaná proximálne. Na aktiváciu veľkých senzorických vlákien používame pulzy s dlhým trvaním (1 ms). Stimulačná frekvencia by nemala presiahnuť 0,2 Hz (jeden stimul za 5 sekund), aby mohlo nastať zotavenie poaktivačného poklesu H reflexu z predchádzajúceho stimulu.

  • Je potrebné získať sériu odpovedí.
  • Začneme submaximálnou stimuláciou a zvyšujeme až po supramaximálnu stimuláciu.
  • Musíme overiť, či „neskorá“ odpoveď môže byť väčšia ako predchádzajúca motorická odpoveď.
  • Určíme ktorá H odpoveď má najväčšiu amplitúdu.
  • Ukážeme, že zvyšovaním stimulu nastáva pokles H odpovede.

Latencie meriame na počiatku odpovede (onset).

Amplitúdy meriame peak-to-peak.

Zdroj:

Aminoff, M. J. (2012). Aminoffs electrodiagnosis in clinical neurology. Edinburgh: Elsevier/Saunders.